europeana.eu
Escenografia d'obra desconeguda
Esbós; Element decoratiu, quadrat i verd, amb dibuix al centre