europeana.eu
Les élus socialistes du 5 avril 1925
Affiche uitgegeven in 1925 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: 78 portretfotootjes evenwijdig links en rechts van een rechthoek waarin nogmaals 59 p...