europeana.eu
Landskab med et engdrag op imod en træbevoksning
Find out more on Europeana