europeana.eu
Fornlämningsliknande lämning
1) Fornlämningsliknande lämning, bestående av grund efter kolarkoja,5 m diam och 0.3 m h. I centrala delen är en grop, 2 m diam och 0