europeana.eu
Dammvall
Fördämningsvall, ca 50 m l och intill 2.5 m br. OBS