europeana.eu
Blästplats
Blästplats, ca 10 m diam, bestående av 1 blästerugn och 2 slaggvarp. Blästerugnen är 1,1x0,7 m (Ö-V) och 0,5 m dj, med delvis övermossade stenar i sidorna, en större mot S sidan. I en rapport från...