europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
Torplämning, ca 110x65 m (Ö-V), bestående av 1 husgrund, 1 ruin,röjningsrösen och röjda ytor. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade