europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0.6 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, 0