europeana.eu
Fornlämningsliknande lämning
1) Rest sten(?), gråsten, 1 m h, 0,5 m br (Ö-V) och 0,4 m tj.Stenen är avsmalnande uppåt med närmast plan N sida. Lutar ca 60grader mot N