europeana.eu
Fångstgrop
Fångstgrop, ej återfunnen vid revideringen 1991. Beskrivning1967, oval, 3x2 m (NNÖ-SSV) och 0.8 m dj