europeana.eu
Byggnad annan
A) Kvarnlämning, 55x40-50 m (N-S), bestående av 1 kvarnbyggnad, 1vattenhjulsrännasamt dammvall.Kvarnbyggnaden, 13x9 m (N-S), 5 m h, bestående av uppmurad masugnsslagg med detaljer avtegel. Byggnad...