europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
Bytomt, Spaksjöns gamla tomter, inom ett 1000x600 m (NNV-SSÖ) stområde och bestående av totalt ca 6 gårdar enligt de äldstalantmäteriakterna . Längst i norr är: 1) Gårdstomt, 30x30 m,bestående av c...