europeana.eu
Plats med tradition
1. Jättegryta, rund, 0.6 m diam och 0