europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
Bebyggelselämningar, bestående av 1 husgrund och ett par otydligauthusgrunder. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade