europeana.eu
Nya Bastnäsfältet, Gruvområde
Gruvområde, 530x200-350 m st (N-S), bestående av 16 gruvhål, 1 stollgång, 1 stollgångförsök, 1 hakspel och ungefär 40 skrotstenshögar. Gruvhålen är runda, kvadratiska eller rektangulära. En är 8 m ...