europeana.eu
Fornlämningsliknande bildning
1) Stensättningsliknande lämning, närmast rund, 7 m i diam och0.4 m h. Övertorvad