europeana.eu
Berga vad, Gravfält
1) Gravfält, 65x30 m (N-S), bestående av 20 fornlämningar. Dessautgörs av 2 högar och 18 runda stensättningar.Högarna är 7 och 8 m diam samt 0