europeana.eu
Fossil åker
1) Område med röjningsrösen, 80x50 m (SSÖ-NNV) st. Inom områdetfinns 3 röjningsrösen, 2-5 m diam och intill 0.5 m h, 1 sentidastensträng, 35 m l (ÖNÖ-VSV) och 1 övergiven odlingsyta, 20x20 m(Ö-V) st