europeana.eu
Fyndplats
Fyndplats för stenyxa ?, 24 cm l, 3-6 cm br och 4 cm tj. På1840-talet fann Jan-Hindrik Andersson, som då ägde gården,stenyxan. Han tordes inte ta den, för han trodde det var någottrolleri