europeana.eu
Husgrund, historisk tid
Husgrund, 8x5 m (Ö-V), med rest av murstock, delvis i tegel.Intill 50 m V om husgrunden är röjningssten ställvis. OBS