europeana.eu
Naturföremål/-bildning med tradition
Plats med tradition bestående av 1 tall och 1 naturlig källa.1) Tallen, Supartallen, 1 m diam och ca 3.5 m h