europeana.eu
Fossil åker
Område med odlingsrösen, 4-7 m diam och 0.2-0.4 m h