europeana.eu
Fornlämningsliknande lämning
1) Stensättningsliknande bildning, närmast rund, ca 6 m i diam,fylld 0.2 m h, övertorvad med i ytan synliga stenar 0.2-0