europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
Bebyggelselämning sentida, utan synliga rester efter husgrunder,men med en del av en stenmur och fruktträdsreliker. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade