europeana.eu
Sammanförda lämningar
Området, 30x10 m (N-V) består av ca 5 stensättningsliknandebildningar, 4-6 m diam och 0.2-0.3 m h