europeana.eu
Kolningsanläggning
Kolningsgrop, kvadratisk, 5x5 m (N-S). Själva gropen ärkvadratisk, 3x3 m (N-S) och 0.7 m dj