europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
1) Gårdstomt, bebyggd, ca 70x65 m, (V-Ö).ca 20 m SSÖ om nr 1 är:2) Gårdstomt, bebyggd, ca 60x50 m (V-Ö).Enligt äldre kartmaterial är de markerade tomterna två av Mossängensåtta gårdar