europeana.eu
Fångstgrop
Fångstgrop, kvadratisk, 2 m i sida (SÖ-NV) och 0.8 m dj. Omgivandevall är 1