europeana.eu
Bytomt/gårdstomt
Ny beskrivning/ADB 1992: Bytomt, ungefärlig utsträckning,170-230x50-100 m (NNV-SSÖ). Läget för Ennarbols bytomt enligtlmv-akt 128 från år 1848, laga skifte. Första gången i jordeboken1540