europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, numer oregelbunden, sannolikt urspr. rund, ca 3mdiam och intill 0.15 m h