europeana.eu
Stensättning
Stensättning, närmast rund, ca 5 m diam och 0.3 m h. Fyllningen somdelvis är övermossad, består av i allmänhet 0