europeana.eu
Kvarn
Kvarn, plats för. Enligt uppgift har det funnits en liten kvarn påplatsen. Inga synliga spår