europeana.eu
Kolningsanläggning
Kolningsgrop, rektangulär, 2.4x2 m (NV-SÖ) och 0.4 m dj