europeana.eu
Högåsen, Lägenhetsbebyggelse
Torplämning, bestående av husgrund, 7x6 m (V-Ö) med spismursrösteoch en jordkällare. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade