europeana.eu
Fyndplats
Fyndplats för flintspån, ljusbrun, 5,5 m l. Se skiss i boken! 2)Svarta brandfläckar i samma åker. OBS