europeana.eu
Stenkrets
1) Stensättning, rund, 10 m diam, 0,4 m h. Fyllning av 0,2-0,4 mst stenar. Bevuxen med en gran