europeana.eu
Lägenhetsbebyggelse
1) Fyndplats för flintaavslag. På angiven plats framkom, i nysåddåkermark, vid inventeringstillfället 1985, 1 flintavslag,28x24x7 m m, av gråsvart flinta med krusta på ena sidan.Observera att denna...