europeana.eu
Stenkrets
1) Domarring, 9 m diam bestående av 9 stenar. 8 av dessa är resta,0,5-0,8 m h 1-1,3 m br och 0,8-1 m tj. 1 är liggande klumpsten