europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning, rund, högliknande, 14 m diam och 0,7 m h, medplan topp. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,2 m st. INNÖ kanten är en sten, 1,4x0,9 m (NÖ-SV) i markytan