europeana.eu
Område med fossil åkermark
Fossil åkermark, inom ett 45x80 m (NNV-SSÖ) stort område finns 35st ryggade åkrar 15-45 m l och 2-3,5 m breda, 0,1-0,2 m h. Lättryggade. Beväxt med granar