europeana.eu
Röse
Röse, ca 12 m diam och 0,7 m h, flack välvning. Stenarna äro iallmänhet 0,2-0,4 m st. Relativt jämn kant