europeana.eu
Stensättning
1) Stensättning? rund, 13 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,4 m st stenar. Ställvis kantkedja? 0,3 m h av 0,5-0,8 m l stenar