europeana.eu
Fyndplats
Kryssmärket på kartan anger fyndplatsen för en flintdolk. Dolkenär numera ej känd i bygden OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade