europeana.eu
Stensättning
Stensättning, rund, 12 m i diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad medi ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Kantvall 3 m br och 0,2 m h,gropig och ojämn