europeana.eu
Överförd
Överförd till Rönnängs sn nr 60, se detta RAÄ nr. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade