europeana.eu
Boplats
Boplats, undersökt och borttagen. Vid arkeologisk förundersökning år 2009 påträffades 2 mindre härdar, 1 grop och 1 stengrund, ca 8x5 m. Fynd av två svallade flintor