europeana.eu
Hällristning
Hällristning, 4,2x2,8 m (NÖ-SV), bestående av 18 skepp, ett 20-tal fragment och 8 skålgropar. Skeppen är 22-170 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj