europeana.eu
Röse
1) Röse, 10 m diam och 1.5 m h. Stenarna är 0