europeana.eu
Boplats
1) Boplats? Undersökt och borttagen.Ca 10 m S om nr 1 är:2) Ristning i block, 1.2x0