europeana.eu
Boplats
Boplats med en ungefärlig utsträckning av 240x210 m (N-S). Vidrekognocering iakttogs ett 50-tal flintavslag, varav enstakasvallade, 2 kärnor, 1 skrapa, ett 10-tal keramikbitar, 3 bitarbränd lera.Fy...